Ο δείκτης τιμών καταναλωτή για το 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, για την αγορά γαλακτοκομικών & αυγών στις χώρες της Ευρώπης.

Ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28 χωρών) είναι 100 και στον πίνακα παρουσιάζεται ο δείκτης για όλες τις χώρες της Ευρώπης.

Norway173,8
Iceland165,4
Cyprus135,7
Switzerland135,5
Greece134,2
Luxembourg131,1
Ireland121,2
Denmark117,1
Malta116,7
Finland115,7
Italy115,2
Belgium112,5
Sweden112,5
Portugal108,8
Austria106,6
Latvia106,5
Estonia102,6
Netherlands102,3
Slovenia102,2
Slovakia100,2
EU28100,0
France99,7
Bulgaria98,3
Germany96,8
Croatia96,3
Turkey96,1
Spain95,6
Albania93,6
Romania93,0
Hungary92,8
United Kingdom92,0
Czechia91,7
Lithuania90,2
Serbia87,1
Montenegro83,4
Bosnia & Herzegovina80,5
Poland71,2
North Macedonia70,7

[πηγή: Eurostat]