Δεν ήρθε η έκρηξη επενδύσεων του Μητσοτάκη


Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου (τριμηνιαία ποσά 2017-2019) – πηγή: Eurostat

GFCF (Q)σε εκ. ευρώ
2017Q24.756
2017Q36.635
2017Q46.232
2018Q14.855
2018Q25.583
2018Q35.365
2018Q44.518
2019Q15.427
2019Q25.230
2019Q35.423
2019Q45.329

Καθημερινά ακούμε στα ΜΜΕ και διαβάζουμε στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο ότι για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας χρειάζεται μια έκρηξη επενδύσεων και ότι από την κυβέρνηση λαμβάνονται ή δεν λαμβάνονται τα απαραίτητα οικονομικά ή άλλης φύσεως μέτρα για την προσέλκυση αυτών.

Επίσης ότι χιλιάδες ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις θεωρούν την Ελλάδα μια αφιλόξενη χώρα για τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, παρά τα πλεονεκτήματα που τους παρέχει η γεωγραφική της θέση, οι κλιματικές συνθήκες και η ποιότητα του επιστημονικού της δυναμικού, και επενδύουν σε γειτονικές χώρες, κυρίως στην Κύπρο και τη Βουλγαρία.

Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου 1996-2019 (GFCF) – πηγή: Eurostat
GFCFσε εκ. ευρώ
199520.888
199623.892
199725.516
199830.607
199934.289
200035.231
200137.648
200238.581
200345.307
200447.257
200541.500
200651.602
200760.528
200857.627
200949.387
201039.698
201131.607
201224.140
201321.963
201420.624
201520.490
201621.284
201723.243
201820.454
201921.405

Το μέγεθος των εθνικών λογαριασμών που δείχνει το τμήμα του ΑΕΠ που επενδύεται σε μια οικονομία και δεν καταναλώνεται είναι ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου (Gross fixed capital formation).

Σύμφωνα με τον ορισμό του SNA 2008, ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου (GFCF) υπολογίζεται αν από τη συνολική αξία των παγίων κεφαλαίων που αποκτώνται από έναν παραγωγό εντός μιας λογιστικής περιόδου αφαιρεθούν τα διαθέσιμα και προστεθούν ορισμένες συγκεκριμένες δαπάνες, οι οποίες αυξάνουν την αξία των μη παραχθέντων περιουσιακών στοιχείων.

Με απλά λόγια, ο GFCF είναι ένα στοιχείο δαπάνης κατά τον υπολογισμό του ΑΕΠ που για κάθε λογιστική περίοδο μας δείχνει πόσο από την αξία που προστίθεται στην οικονομία επενδύεται αντί να καταναλώνεται. Εξαίρεση αποτελούν οι αγορές και οι πωλήσεις γης καθώς και η κατανάλωση των παγίων περιουσιακών στοιχείων (απόσβεση) που δεν υπολογίζονται στο μέγεθος αυτό.