Ο χάρτης που ακολουθεί παρουσιάζει το ποσοστό των προϊόντων για την κάθε χώρα τα οποία φτιάχτηκαν εξολοκλήρου από ανακυκλώσιμα υλικά. Η Ελλάδα καταλαμβάνει την τελευταία θέση στην ΕΕ (1,3%) ενώ η Ολλανδία με 29% είναι στην πρώτη θέση.

Τα νεότερα διαθέσιμα στοιχεία από την Eurostat, αφορούν στο έτος 2016 και στον πίνακα μπορείτε να δείτε το αντίστοιχο ποσοστό για την κάθε χώρα της ΕΕ:

Netherlands29
France19,5
Belgium18,9
United Kingdom17,2
Italy17,1
Estonia11,8
EU2811,7
Germany11,4
Austria10,6
Poland10,2
Slovenia8,5
Denmark8,2
Spain8,2
Czechia7,6
Sweden7,1
Luxembourg6,5
Hungary6,4
Finland5,3
Malta5,2
Slovakia4,9
Lithuania4,5
Croatia4,4
Bulgaria4,3
Latvia3,9
Cyprus2,3
Portugal2,1
Ireland1,7
Romania1,5
Greece1,3

[πηγή: Eurostat]