Μέχρι που σήμερα του είπαν να την βγάλει εντελώς στην δημόσια εμφάνισή του γιατί γίνεται διεθνώς ρεζίλι