Στην τρίτη θέση πίσω από την Λετονία και την Εσθονία βρίσκεται η Ελλάδα στο ύψος των αμυντικών δαπανών της κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ. Τα στοιχεία είναι για το 2018.


Ακολουθεί στην τέταρτη θέση η Κύπρος και την πεντάδα συμπληρώνει η Γαλλία. Στις χαμηλότερες θέσεις η Ιρλανδία (0.3%), η Μάλτα και το Λουξεμβούργο. Ο μέσος όρος για τις χώρες της ΕΕ είναι 1,2% του ΑΕΠ.

Στην Ισλανδία το ποσοστό είναι 0%


Αμυντικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ (2018) – πηγή: Eurostat

Χώρα / Έτος20082011201420172018
Latvia1,51,00,91,72,1
Estonia1,71,51,82,02,0
ΕΛΛΑΔΑ3,02,42,72,52,0
Cyprus1,61,91,62,11,9
UK2,42,52,11,91,9
France1,71,81,71,81,8
Lithuania1,41,01,01,61,7
Romania1,40,80,71,81,7
Norway1,51,51,41,71,7
Poland1,91,61,51,71,6
EU281,41,41,31,31,3
Italy1,31,41,21,31,3
EU271,31,31,21,21,2
Denmark1,41,31,11,21,2
Netherlands1,21,21,11,21,2
Finland1,41,41,41,21,2
Sweden1,51,41,31,21,2
Bulgaria1,21,21,41,11,1
Germany0,90,91,01,01,1
Croatia1,61,51,31,21,1
Slovenia1,41,20,90,91,0
Slovakia0,80,91,01,01,0
Czechia1,00,90,70,80,9
Spain1,01,00,90,90,9
Hungary1,01,10,61,10,9
Belgium1,10,90,90,80,8
Portugal1,21,21,00,90,8
Switzerland0,90,80,80,80,8
Austria0,90,60,60,60,6
Luxembourg0,30,40,30,40,5
Malta0,60,80,70,60,5
Ireland0,40,40,40,30,3
Iceland::0,00,10,0
Αμυντικές δαπάνες (2008, 2011, 2014, 2017 και 2018) ως ποσοστό του ΑΕΠ – Eurostat

πηγή: Eurostat