Τρίτη από το τέλος η Ελλάδα (48%) ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ και πέμπτη από το τέλος σε όλη την Ευρώπη στο ποσοστό όσων αδυνατούν να καλύψουν έκτακτες οικονομικές ανάγκες.Ένα στα τρία άτομα στην ΕΕ δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν έκτακτα οικονομικά έξοδα

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), σχεδόν ένα στα τρία άτομα δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει απροσδόκητα οικονομικά έξοδα (32%) το 2019. Αυτά τα άτομα δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν απροσδόκητα οικονομικά έξοδα, όπως έξοδα μιας χειρουργικής επέμβασης, έξοδα κηδείας συγγενικού προσώπου, αντικατάσταση πλυντηρίου ρούχων ή αυτοκινήτου μέσα στο 2019.

Τα υψηλότερα ποσοστά ατόμων που δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν απροσδόκητα οικονομικά έξοδα αναφέρθηκαν στα νοικοκυριά ενός ατόμου. Υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν για ανύπαντρες γυναίκες (43%) από ό,τι για τους ανύπαντρους άνδρες (36%).

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν σε νοικοκυριά με δύο ενήλικες: το 25% δεν ήταν σε θέση να αντιμετωπίσει απροσδόκητα οικονομικά έξοδα.


Γράφημα


Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, το μερίδιο των ατόμων που δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν απροσδόκητα οικονομικά έξοδα ήταν υψηλότερο στην Κροατία (52%), ακολουθούμενη από τη Λετονία (50%), την Ελλάδα και την Κύπρο (και οι δύο 48%), τη Λιθουανία (47%) και τη Ρουμανία (44%).

Λιγότερο από ένα στα τέσσερα άτομα δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν απροσδόκητα οικονομικά έξοδα στην Δανία (23%), την Τσεχία και τις Κάτω Χώρες (22% και τα δύο), το Λουξεμβούργο, την Αυστρία και την Σουηδία (20%, 2018) καθώς και στην Μάλτα (15%).


Δεδομέναπηγή: Eurostat