Η εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας (μη εποχικά προσαρμοσμένο) από το 2008 έως το 2020 (Γενάρης) και οι προβλέψεις του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής για το 2020.

Τα στοιχεία από το 2008 έως τον Γενάρη του 2020 είναι από την Eurostat (εδώ η πηγή) ενώ για το 2020 (Φλεβάρης – Δεκέμβρης) χρησιμοποιήθηκε ο μέσος όρος των προβλέψεων (αισιόδοξης και απαισιόδοξης) του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής με ταυτόχρονη προβολή του εύρους (κόκκινο χρώμα).


Δείτε σε μεγαλύτερη ανάλυση