Η κατάταξη των χωρών της Ε.Ε.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 65η θέση στον κόσμο και στην τέταρτη θέση από το τέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπροστά από την Μάλτα, την Ουγγαρία και την Βουλγαρία.


Η θέση της Ελλάδας στην παγκόσμια κατάταξη σχετικά με την Ελευθερία του τύπου από το 2002 έως το 2020

πηγή: RSF