Μέχρι στιγμής έχει γίνει γνωστό (και αυτό με ευθύνη του μέσου) μόνο το ποσό που αναλογεί (χωρίς να έχει δοθεί) στην Εφημερίδα των Συντακτών (33,715 ευρώ) (εδώ το δημοσίευμα).

Αργότερα, ενημερώθηκα πως και η εφημερίδα Δημοκρατία δημοσίευσε το ποσό που έλαβε (18,000 ευρώ) (εδώ το σχετικό δημοσίευμα).

Για τα υπόλοιπα (φανερά) 19,948,285 ευρώ, από το σύνολο των 20 εκ. ευρώ που δόθηκαν από την κυβέρνηση στα ΜΜΕ για την καμπανιά σχετικά με τον COVID-19, είναι άγνωστοι οι παραλήπτες.

Πότε θα δημοσιεύσει η κυβέρνηση την λίστα με τα ΜΜΕ που έλαβαν την σχετική διαφήμιση;