Αριθμός θανάτων ανά 1 εκ. πληθυσμού

TerritoryDeaths per 1M people
Belgium670
Andorra557
Spain537
Italy467
UK405
France377
Sint Maarten303
Netherlands291
Sweden264
Isle of Man259
Ireland256
Channel Islands236
Switzerland203
Montserrat200
USA199
Luxembourg147
Monaco102
Portugal100
Bermuda96
Canada90
Denmark82
Germany80
Saint Martin78
Iran73
Austria66
Ecuador60
Slovenia45
Panama44
Finland40
Estonia40
Turkey39
Romania39
Norway39
North Macedonia39
Martinique37
Hungary35
Peru34
British Virgin Islands33
Moldova31
Antigua and Barbuda31
World30.9
Brazil30
Guadeloupe30
Dominican Republic29
Iceland29
Bahamas28
Israel26
Liechtenstein26
Turks and Caicos26
Barbados24
Czechia23
Serbia22
Bosnia and Herzegovina22
Croatia19
Aruba19
Poland18
Lithuania17
Mexico15
Mayotte15
Cayman Islands15
Greece13
Chile12
Cyprus12
UAE11
Armenia11
Albania11
Montenegro11
Guyana11
Belarus10
Algeria10
Bulgaria10
Malta9
Russia8
Kuwait8
Honduras8
Latvia8
Mauritius8
Ukraine6
Philippines6
Colombia6
Cuba6
Bolivia6
Trinidad and Tobago6
Curaçao6
Saudi Arabia5
S. Korea5
Morocco5
Argentina5
Bahrain5
Uruguay5
Belize5
Sao Tome and Principe5
Qatar4
Japan4
Australia4
Egypt4
New Zealand4
Slovakia4
Lebanon4
Liberia4
China3
Singapore3
Indonesia3
Malaysia3
Tunisia3
Jamaica3
French Guiana3
Pakistan2
South Africa2
Oman2
Afghanistan2
Iraq2
Azerbaijan2
Cameroon2
Djibouti2
Burkina Faso2
Somalia2
Georgia2
Maldives2
El Salvador2
Congo2
Brunei2
Cabo Verde2
Suriname2
Bangladesh1
Kazakhstan1
Kyrgyzstan1
Niger1
Costa Rica1
Mali1
Paraguay1
Gabon1
Sierra Leone1
Togo1
India0.9
Guatemala0.9
Jordan0.9
Eswatini0.9
Thailand0.8
Sudan0.8
Equatorial Guinea0.7
Haiti0.7
Ghana0.6
Ivory Coast0.6
Guinea0.5
Senegal0.5
Hong Kong0.5
Guinea-Bissau0.5
Nicaragua0.5
DRC0.4
Kenya0.4
Palestine0.4
Venezuela0.4
Libya0.4
Botswana0.4
Gambia0.4
Nigeria0.3
Uzbekistan0.3
Sri Lanka0.3
Tanzania0.3
Taiwan0.3
Chad0.3
Zimbabwe0.3
Zambia0.2
Benin0.2
Syria0.2
Malawi0.2
Mauritania0.2
Myanmar0.1
Burundi0.08
Yemen0.07
Angola0.06
Ethiopia0.03

πηγή: worldometerswikipedia (Kosovo)