Από τα 80 ευρώ αύξηση του κατώτατου μισθού (σε βάθος τριετίας) που έλεγαν πριν τις εκλογές, στην κατάργηση της αύξησης του με Π.Ν.Π. (Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου) μόλις δέκα μήνες μετά τις εκλογές.

Προεκλογικά ο Κ. Μητσοτάκης και η ΝΔ είχαν υποσχεθεί πως ο κατώτατος μισθός θα αυξάνεται με ρυθμό διπλάσιο του ρυθμού ανάπτυξης ώστε να φτάσει τα 730 ευρώ το 2022 (δείτε εδώ το πρόγραμμα της ΝΔ που το αναφέρει)

Στους πέντε πρώτους μήνες, είχαμε την πρώτη ομολογία από πλευράς του υπουργού Οικονομικών, Χρ. Σταϊκούρα, σχετικά με την αύξηση του κατώτατου μισθού, λέγοντας πως η αύξηση που έγινε το 2019 ενσωμάτωνε και την αύξηση για τα επόμενα τρία χρόνια (μέχρι το 2022).

Ένα μήνα μετά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στ. Πέτσας, επανέρχεται στο θέμα, μειώνοντας τον στόχο που είχε τεθεί στο προεκλογικό πρόγραμμα της ΝΔ, λέγοντας πως η αύξηση που θα γίνει για το 2020 θα είναι μικρή ενώ ο στόχος για την τριετία (μέχρι το 2022) είναι αύξηση περίπου 50 ευρώ (για να φτάσει τα 700 ευρώ).

Δέκα μήνες μετά τις εκλογές, ανήμερα της Πρωτομαγιάς, η κυβέρνηση δια του υπουργού Γ. Βρούτση, με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, καταργεί την αύξηση του κατώτατου μισθού για το 2020 (μεταθέτοντας ουσιαστικά την απόφαση που έπρεπε να ληφθεί τον Ιούνη του 2020 για τον Γενάρη του 2021).


Την ώρα που η κυβέρνηση ορίζει μηνιαίο μισθό 7,500 – 17,000 ευρώ για τα golden boys των ΔΕΚΟ (δείτε εδώ σχετικά), με το άρθρο 14 της σημερινής Π.Ν.Π. (2.5.2020), ματαιώνει την εξαγγελθείσα για το 2020 αύξηση του κατώτατου μισθού, με τον οποίο αμείβονται 700.000 εργαζόμενοι!

Συγκεκριμένα η διάταξη του Γ. Βρούτση αναφέρει:

Στο άρθρο 103 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθεται παρ. 9 ως εξής:
«9. Ειδικά για την εκκίνηση της διαδικασίας του παρόντος κατά το έτος 2020, οι προθεσμίες της παρ. 5 και της περ. α’ της παρ. 7 καθορίζονται ως εξής:
α) Η αποστολή έγγραφης πρόσκλησης από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης, κατά την υποπερ. αα’ της περ. β’ της παρ. 5, λαμβάνει χώρα εντός του τελευταίου δεκαημέρου του μηνός Σεπτεμβρίου.
β) Η σύνταξη και υποβολή της έκθεσης της υποπερ. αα’ της περ. β’ της παρ. 5 λαμβάνουν χώρα το αργότερο έως την 31η Οκτωβρίου.
γ) Η διαβίβαση του υπομνήματος και της τεκμηρίωσης κάθε διαβουλευομένου από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης προς τους λοιπούς εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, με πρόσκληση για προφορική διαβούλευση, κατά την υποπερ. γγ’ της περ. β’ της παρ. 5,
λαμβάνει χώρα το αργότερο έως την 15η Νοεμβρίου.
δ) Η διαβίβαση όλων των υπομνημάτων και της τεκμηρίωσης των διαβουλευομένων, καθώς και της έκθεσης των εξειδικευμένων επιστημονικών και ερευνητικών φορέων στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) προς σύνταξη Σχεδίου Πορίσματος Διαβούλευσης, κατά την υποπερ. δδ΄ της περ. β’ της παρ. 5, λαμβάνει χώρα το αργότερο έως την 30ή Νοεμβρίου.
ε) Το Σχέδιο του Πορίσματος Διαβούλευσης ολοκληρώνεται, κατά την υποπερ. εε’ της περ. β’ της παρ. 5, το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου.
στ) Η εισήγηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς το Υπουργικό Συμβούλιο, για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού υπαλλήλων και του κατώτατου ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών, κατά την
περ. α’ της παρ. 7, λαμβάνει χώρα εντός του τελευταίου δεκαπενθημέρου του μηνός Ιανουαρίου 2021.
ζ) Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι παρ. 1 έως 7.»

Ωστόσο, σύμφωνα με την παρ. 7α του άρθρου 103 του Ν. 4172/13, η αύξηση στον κατώτατο μισθό καθορίζεται τον Ιούνιο κάθε έτους, με εξαίρεση μόνο την αύξηση του 2018, οπότε εκκινεί η διαδικασία και η αύξηση θα δινόταν τον Ιανουάριο του 2019.

Αναφέρει η παράγραφος 7α:

Εντός του τελευταίου δεκαπενθημέρου του μηνός Ιουνίου κάθε έτους ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας εισηγείται στο Υπουργικό Συμβούλιο, τον κατώτατο μισθό υπαλλήλων και το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών, λαμβάνοντας υπόψη το Πόρισμα Διαβούλευσης, όπως αυτό υποβλήθηκε και συντάχθηκε κατά την ανωτέρω διαδικασία.
β. Ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας εκδίδει απόφαση καθορισμού του κατωτάτου μισθού για τους υπαλλήλους και του κατώτατου ημερομισθίου για τους εργατοτεχνίτες, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργικού Συμβουλίου.

Αυτή την διάταξη ανέστειλε ο κ. Βρούτσης, επαναφέροντας την διαδικασία που ίσχυσε για την πρώτη εφαρμογή του μέτρου, το 2018!