Από την Δευτέρα 4 Μαΐου μπαίνει σε εφαρμογή το σύστημα ΧΑΜ

Χέρια (πλένουμε) | Αποστάσεις (κρατάμε) | Μάσκες (φοράμε)


Ενώ ταυτόχρονα, η κυβέρνηση συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό το σύστημα ΣΠΤΣΑΜ

Συμφέροντα (φίλων εξυπηρετούμε) | Πακτωλό (δημοσίου χρήματος διασπαθίζουμε) | Τέστ (δεν κάνουμε) | Στήριξη (δεν προσφέρουμε) | Αλήθειες (δεν λέμε) | ΜΜΕ (μπουκώνουμε με εκατομμύρια).


Ελληνική Χρεοκρατία