Πόσα χρήματα έχει διαθέσει η κυβέρνηση κάθε χώρας στα ΜΜΕ κατά την διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού;

Κατά τη διάρκεια της έρευνας για τα ποσά αυτά βρέθηκαν πληροφορίες – μέχρι στιγμής – μόνο για έναν μικρό αριθμό χωρών. Εάν έχετε πληροφορίες ή γνωρίζετε περισσότερα σχετικά με μέτρα που έχουν ληφθεί σε κάποια χώρα επικοινωνήστε με το info@jodi.graphics


Αυστραλία: 

54 εκ. ευρώ (50 εκ. AUD + 40 εκ. AUD δόση για τις άδειες)
ΑΕΠ: 1,3 τρισ. ευρώποσοστό (ΑΕΠ) = 0.004%

Ελλάδα:

40 εκ. ευρώ (20 εκ. (11 + 9) ενίσχυση + 20 εκ. απαλλαγή από την ετήσια δόση για τις άδειες)
ΑΕΠ: 200 δισ. ευρώ – ποσοστό (ΑΕΠ) = 0.02%

Νέα Ζηλανδία:

30 εκ. ευρώ (50 εκ. NZD)
ΑΕΠ: 189 δισ. ευρώ – ποσοστό (ΑΕΠ) = 0.01%

Δανία:

24 εκ. ευρώ
ΑΕΠ: 328 δισ. ευρώ
Ποσοστό (ΑΕΠ) = 0.007%


Ανάμεσα στις χώρες που εξετάστηκαν, η Ελλάδα φαίνεται πως βρίσκεται στην υψηλότερη θέση έχοντας δαπανήσει το μεγαλύτερο ποσό σε σχέση με το ΑΕΠ της (0.02%). Ακολουθεί η Νέα Ζηλανδία (0.016%), η Δανία (0.07%) και η Αυστραλία με 0.004%.


Πίνακας