Στις μεν ΗΠΑ, η Βουλή των Αντιπροσώπων, ξεκινά επίσημα την διαδικασία για την παραπομπή του Donald Trump και ενδεχόμενη αποπομπή από το αξίωμα του Προέδρου σε περίπτωση ενοχής, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε παράνομο το αιφνίδιο κλείσιμο του κοινοβουλίου από τον Boris Johnson.