Ο δείκτης που εξετάζει τις ανισότητες μεταξύ των γυναικών και των ανδρών στις επαρχίες της ΕΕ, διαχωρίζεται σε δύο ενότητες: α) την ενότητα που αφορά στη μειονεκτική θέση των γυναικών έναντι των ανδρών και β) την ενότητα που αφορά στην επίδοση των γυναικών στις επιμέρους εξεταζόμενες κατηγορίες.


Οι επτά κατηγορίες που εξετάζονται στην έρευνα

Οι επιμέρους εξεταζόμενες κατηγορίες είναι επτά στον αριθμό και είναι οι εξής:

  1. Εργασία – Απολαβές
  2. Γνώση
  3. Χρόνος
  4. Εξουσία
  5. Υγεία
  6. Ασφάλεια
  7. Ικανοποίηση από τη ζωή – Ποιότητα ζωής

Στην πρώτη ενότητα, αυτής της παρουσίασης της μειονεκτικής θέσης της γυναίκας στις παραπάνω κατηγορίες, έναντι των ανδρών, τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον ακόλουθο χάρτη για κάθε επαρχία της ΕΕ. Το πιο σκούρο χρώμα αντιστοιχεί σε μεγαλύτερο δείκτη και ως εκ τούτου, αντιστοιχεί σε μεγαλύτερες ανισότητες.

Δείκτης που παρουσιάζει τη μειονεκτική θέση των γυναικών έναντι των ανδρών. Το πιο σκούρο χρώμα υποδεικνύει μεγαλύτερο δείκτη και ως εκ τούτου αντιστοιχεί σε μεγαλύτερες ανισότητες.
Τα αποτελέσματα για την πρώτη ενότητα για την κάθε χώρα της ΕΕ

Στην δεύτερη ενότητα, που αφορά στην επίδοση των γυναικών στις επιμέρους κατηγορίες τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον ακόλουθο χάρτη. Το πιο σκούρο χρώμα αντιστοιχεί σε καλύτερες επιδόσεις και ως εκ τούτου σε μικρότερες ανισότητες.

Τα αποτελέσματα για την δεύτερη ενότητα για την κάθε χώρα της ΕΕ

Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται η καταγραφή των καλύτερων και των χειρότερων επιδόσεων για την κάθε μία από τις δύο ενότητες εξέτασης. Οι επαρχίες έχουν χωριστεί σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξής τους.

Έτσι βλέπουμε τις επαρχίες της Ελλάδας να βρίσκονται στο τέλος των λιστών αυτών σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες. Η Αττική και η επαρχία Νοτίου Αιγαίου στο πρώτο γκρουπ όσον αφορά την επίδοση των γυναικών, ενώ το Βόρειο Αιγαίο, η Πελοπόννησος, η Δυτική Μακεδονία, η Κεντρική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά να βρίσκονται στο τέλος της λίστας του δεύτερου γκρουπ στην ίδια κατηγορία.

Από την άλλη στην κατηγορία που εξετάζει την μειονεκτική θέση των γυναικών έναντι των ανδρών, βλέπουμε την Κεντρική Ελλάδα και την Δυτική Μακεδονία να βρίσκονται στο τέλος της λίστας στο δεύτερο γκροπυ και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη στις τελευταίες θέσεις του τρίτου γκρουπ.


Ενώ τέλος, οι καλύτερες και οι χειρότερες επιδόσεις, όταν συνυπολογίζονται και οι δύο κατηγορίες που εξετάστηκαν, έχουν ως εξής:

Δύο επαρχίες της Δανίας (Hovedstaden και North Jutland) είναι στις δύο πρώτες θέσεις με τις καλύτερες επιδόσεις ακολουθούμενες από τέσσερις επαρχίες της Σουηδίας.

Στον αντίποδα, στις χειρότερες θέσεις, βρίσκονται τρεις επαρχίες της Ελλάδας, Δυτική Μακεδονία, Δυτική Ελλάδα και Κεντρική Ελλάδα, όπως επίσης και η Βόρεια επαρχία της Ουγγαρίας και δύο επαρχίες της Ρουμανίας.

πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια με μία δωρεά ή συνδρομή.

Περισσότερα εδώ: https://jodi.graphics/support


Ακολουθήστε στα social media:

Facebook: https://facebook.com/jodigraphics15
Twitter: https://twitter.com/jodigraphics15
Instagram: https://instagram.com/jodigr69
YouTube: https://youtube.com/2012jodi