Στην πρώτη θέση η Ελλάδα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ακολουθεί στην δεύτερη θέση η Βουλγαρία με 30%

Στο 57% ανεβαίνει το ποσοστό αυτό για τα φτωχά νοικοκυριά στην Ελλάδα


Ο χάρτης με το ποσοστό των νοικοκυριών το 2018 με καθυστερήσεις στις πληρωμές των λογαριασμών – πηγή: Eurostat – Map created with mapchart.net

Ο πίνακας με τα ποσοστά για την κάθε χώρα της Ευρώπης το 2018 έχει ως εξής:

Χώρα2018
Greece35,6
Bulgaria30,1
Croatia17,5
Romania14,4
Slovenia12,5
Cyprus12,2
Latvia11,6
Hungary11,1
Lithuania9,2
Ireland8,6
Slovakia7,9
Finland7,7
Spain7,2
Malta6,9
EU286,6
Estonia6,5
France6,4
Poland6,3
Iceland6,0
United Kingdom5,4
Denmark5,1
Belgium4,5
Italy4,5
Portugal4,5
Switzerland4,1
Luxembourg3,6
Germany3,0
Norway2,7
Austria2,4
Sweden2,2
Czechia2,1
Netherlands1,5

Το 2018, πάνω από το ένα τρίτο των νοικοκυριών στην Ελλάδα (36%) αντιμετώπισαν προβλήματα με την έγκαιρη καταβολή των λογαριασμών κοινής ωφέλειας τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ πολλά νοικοκυριά αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα και στη Βουλγαρία (30%). Αντίθετα, λίγα νοικοκυριά δεν μπόρεσαν εγκαίρως να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους στην Ολλανδία, την Τσεχία, τη Σουηδία και την Αυστρία (περίπου το 2%).


Μεταβολή του ποσοστού των νοικοκυριών με καθυστερήσεις στις πληρωμές των λογαριασμών από το 2007 μέχρι το 2018

Στην πρώτη θέση η Ελλάδα και στην μεταβολή του ποσοστού αυτού των νοικοκυριών με καθυστερήσεις στις πληρωμές λογαριασμών από το 2007 έως το 2018. Το 2007 το ποσοστό αυτό στην Ελλάδα ήταν 15,7% ενώ το 2018 ήταν 35,6 (αύξηση 20 μονάδες).

Στην δεύτερη θέση με την μεγαλύτερη αύξηση η Ρουμανία (5,7 μονάδες) και στην τρίτη η Λετονία (αύξηση 3,7 μονάδες).

Οι χώρες με την μεγαλύτερη μείωση αυτού του ποσοστού από το 2007 είναι η Κροατία (-10,5 μονάδες), η Πολωνία (-10,4 μονάδες) και η Ουγγαρία (-6,5 μονάδες).


Μεταβολή στο ποσοστό των νοικοκυριών με καθυστερήσεις στις πληρωμές λογαριασμών από το 2007 έως το 2018 – πηγή: Eurostat – Map created with mapchart.net

Ο πίνακας με τα στοιχεία της μεταβολής από το 2007 μέχρι το 2018 έχει ως εξής:

ΧώραΜεταβολή
2007 – 2018
(μονάδες)
Greece19,9
Romania5,7
Latvia3,7
Denmark3,3
Finland2,9
Spain2,6
Ireland2,5
Slovakia2,2
Cyprus2,2
Estonia1,8
Luxembourg1,5
Bulgaria1,3
Iceland1,3
Slovenia1,1
United Kingdom0,9
Austria0,5
Lithuania0,3
France0
Belgium-0,2
Malta-0,3
Netherlands-0,7
Portugal-0,7
Germany-0,9
Sweden-1
Switzerland-1,5
Czechia-1,7
EU28-2,5
Norway-3,3
Italy-5,8
Hungary-6,5
Poland-10,4
Croatia-10,5

πηγή: Eurostat


Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια με μία δωρεά ή συνδρομή.

Περισσότερα εδώ: https://jodi.graphics/support


Ακολουθήστε στα social media:

Facebook: https://facebook.com/jodigraphics15
Twitter: https://twitter.com/jodigraphics15
Instagram: https://instagram.com/jodigr69
YouTube: https://youtube.com/2012jodi


Map created with mapchart.net