Σταθερά στην κορυφή της Ευρώπης τα τελευταία 15 χρόνια η Ελλάδα


Το διάγραμμα με την εξέλιξη του ποσοστού των ανθρώπων οι οποίοι πιστεύουν ότι στην χώρα τους το πρόβλημα της διαφθοράς είναι εκτεταμένο (2005 – 2017) – πηγή: Ευρωβαρόμετρο

Οι έρευνες του Ευρωβαρόμετρου μεταξύ των άλλων ερωτήσεων, εξετάζουν την αντίληψη των κατοίκων των χωρών της Ευρώπης γύρω από συγκεκριμένα θέματα. Ένα από αυτά είναι και η έκταση του προβλήματος της διαφθοράς στην κάθε χώρα.

Σε όλες τις έρευνες από το 2005 και μετά η Ελλάδα εμφανίζεται σταθερά πρώτη (με ποσοστά που αγγίζουν το 100%) στο ποσοστό όσων πιστεύουν πως το πρόβλημα της διαφθοράς είναι εκτεταμένο στην χώρα.


Ο πίνακας με τα αποτελέσματα από το 2005 έως το 2017 για επιλεγμένες χώρες.

ΧΩΡΑ / ΕΤΟΣ200520072009201120132017
ΕΛΛΑΔΑ94%97%98%98%99%96%
ΚΥΠΡΟΣ93%90%94%97%78%94%
ΙΤΑΛΙΑ74%84%83%87%97%89%
ΓΕΡΜΑΝΙΑ73%75%75%57%59%51%
ΙΣΠΑΝΙΑ73%83%88%88%95%94%
ΓΑΛΛΙΑ68%65%73%71%68%67%
ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ65%65%74%71%64%55%
ΟΛΛΑΝΔΙΑ52%44%51%34%61%44%
ΔΑΝΙΑ24%22%22%19%20%22%
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ27%25%51%36%29%21%
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
Ε.Ε.
72%75%78%74%76%68%

Ιστορικά στοιχεία

2005

Ο χάρτης με το ποσοστό των ανθρώπων το 2005 οι οποίοι πιστεύουν πως το πρόβλημα της διαθφοράς είναι εκτεταμένο στην χώρα τους – πηγή: Ευρωβαρόμετρο – Map created with mapchart.net

Ο πίνακας με τα αποτελέσματα για την κάθε χώρα το 2005 – πηγή: Ευρωβαρόμετρο

2007

Ο χάρτης με το ποσοστό των ανθρώπων το 2007 οι οποίοι πιστεύουν πως το πρόβλημα της διαθφοράς είναι εκτεταμένο στην χώρα τους – πηγή: Ευρωβαρόμετρο – Map created with mapchart.net

Ο πίνακας με τα αποτελέσματα για την κάθε χώρα το 2007 – πηγή: Ευρωβαρόμετρο

2009

Ο χάρτης με το ποσοστό των ανθρώπων το 2009 οι οποίοι πιστεύουν πως το πρόβλημα της διαθφοράς είναι εκτεταμένο στην χώρα τους – πηγή: Ευρωβαρόμετρο – Map created with mapchart.net

Ο πίνακας με τα αποτελέσματα για την κάθε χώρα το 2009 – πηγή: Ευρωβαρόμετρο

2011

Ο χάρτης με το ποσοστό των ανθρώπων το 2011 οι οποίοι πιστεύουν πως το πρόβλημα της διαθφοράς είναι εκτεταμένο στην χώρα τους – πηγή: Ευρωβαρόμετρο – Map created with mapchart.net

Ο πίνακας με τα αποτελέσματα για την κάθε χώρα το 2011 – πηγή: Ευρωβαρόμετρο

2013

Ο χάρτης με το ποσοστό των ανθρώπων το 2013 οι οποίοι πιστεύουν πως το πρόβλημα της διαθφοράς είναι εκτεταμένο στην χώρα τους – πηγή: Ευρωβαρόμετρο – Map created with mapchart.net

Ο πίνακας με τα αποτελέσματα για την κάθε χώρα το 2013 – πηγή: Ευρωβαρόμετρο

2017

Ο χάρτης με το ποσοστό των ανθρώπων το 2017 οι οποίοι πιστεύουν πως το πρόβλημα της διαθφοράς είναι εκτεταμένο στην χώρα τους – πηγή: Ευρωβαρόμετρο – Map created with mapchart.net

Ο πίνακας με τα αποτελέσματα για την κάθε χώρα το 2017 – πηγή: Ευρωβαρόμετρο

πηγή: Ευρωβαρόμετρο (2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2017)
Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια με μία δωρεά ή συνδρομή.

Περισσότερα εδώ: https://jodi.graphics/support


Ακολουθήστε στα social media:

Facebook: https://facebook.com/jodigraphics15
Twitter: https://twitter.com/jodigraphics15
Instagram: https://instagram.com/jodigr69
YouTube: https://youtube.com/2012jodi