Οι μεγαλύτερες μειώσεις και στις τιμές των κατοικιών και στις τιμές των ενοικίων παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα.


Η μεταβολή των τιμών των κατοικιών και των ενοικίων στις χώρες της ΕΕ από το 2007 έως το 2019 – πηγή: Eurostat – Map created with mapchart.net

Μεταξύ του 2007 και του τρίτου τριμήνου του 2019, παρατηρήθηκαν αυξήσεις στις τιμές των κατοικιών σε 22 κράτη μέλη της ΕΕ και μειώθηκαν σε έξι (6), με τις υψηλότερες αυξήσεις στην Αυστρία (+85,5%), το Λουξεμβούργο (+80,6%) και την Σουηδία (+80,3%). Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (-40,0%), στη Ρουμανία (-27,2%) και στην Ιρλανδία (-16,7%).

Όσον αφορά τα ενοίκια, η διαφορά ήταν διαφορετική από τις αυξήσεις σε όλα τα κράτη μέλη, εκτός από την Ελλάδα (-17,5%) και την Κύπρο (-0,3%). Οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στη Λιθουανία (+ 101,1%), την Τσεχία (+ 78,6%) και την Ουγγαρία (+ 67,8%).
πηγή: Eurostat
Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια με μία δωρεά ή συνδρομή.

Περισσότερα εδώ: https://jodi.graphics/support


Ακολουθήστε στα social media:

Facebook: https://facebook.com/jodigraphics15
Twitter: https://twitter.com/jodigraphics15
Instagram: https://instagram.com/jodigr69
YouTube: https://youtube.com/2012jodi


Map created with mapchart.net