Στην τρίτη χειρότερη θέση στην Ευρώπη η Ελλάδα πίσω από την Τουρκία και την Βουλγαρία

Όσον αφορά στην ηλικιακή κατανομή του ποσοστού αυτού για την Ελλάδα τα στοιχεία φανερώνουν πως στις ηλικίες 16-24 ετών το ποσοστό αυτό είναι 0%, στις ηλικίες 25-54 ετών το ποσοστό είναι 11% και στις ηλικίες 55-74 ετών το ποσοστό αγγίζει το 58%.


Ποσοστό ανθρώπων στην Ευρώπη οι οποίοι δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυοΟ πίνακας με το ποσοστό των ανθρώπων στις χώρες της Ευρώπης οι οποίοι δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο έχει ως εξής:

Χώρες% – 2018
Bulgaria27
Turkey27
Greece25
Serbia24
Bosnia/Herzeg.24
Portugal23
Montenegro23
Croatia21
Romania21
Italy19
Poland18
North Macedonia18
Lithuania17
Malta17
Ireland16
Hungary16
Slovenia16
Cyprus15
Spain13
Latvia13
Slovakia13
EU2811
Eurozone11
Kosovo11
Czechia10
Austria10
Belgium9
Estonia8
France8
Germany5
Netherlands4
Finland4
Sweden4
United Kingdom4
Switzerland4
Luxembourg3
Denmark2
Iceland1
Norway1

πηγή: Eurostat


Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια με μία δωρεά ή συνδρομή.

Περισσότερα εδώ: https://jodi.graphics/support


Ακολουθήστε στα social media:

Facebook: https://facebook.com/jodigraphics15
Twitter: https://twitter.com/jodigraphics15
Instagram: https://instagram.com/jodigr69
YouTube: https://youtube.com/2012jodi


Map created with mapchart.net