Ο χάρτης με το ποσοστό των επιχειρήσεων οι οποίες προσφέρουν συσκευές με σύνδεση στο διαδίκτυο στους εργαζομένους τους – πηγή: Eurostat – Map created with mapchart.net

Σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις παρείχαν κινητές συσκευές με σύνδεση στο διαδίκτυο με προσωπικό στις σκανδιναβικές χώρες Φινλανδία (96%), Δανία (92%) και Σουηδία (87%). Το ποσοστό αυτό ήταν 80% ή περισσότερο και στην Κροατία, τη Λιθουανία (και το 86%), την Τσεχία, τη Σλοβενία (και το 83%), την Εσθονία και την Αυστρία (και τα δύο 80%).

Αντίθετα, μόνο το 46% των επιχειρήσεων στη Βουλγαρία παρείχε τέτοιες κινητές συσκευές με σύνδεση στο διαδίκτυο με οποιοδήποτε από το προσωπικό τους το 2019. Το ποσοστό αυτό ήταν 60% ή λιγότερο και στην Ελλάδα (56%), στη Ρουμανία (58%) και στο Ηνωμένο Βασίλειο (60%).


Ο πίνακας με το ποσοστό των επιχειρήσεων* στις χώρες της Ευρώπης οι οποίες προσφέρουν στους εργαζομένους τους συσκευές με σύνδεση στο διαδίκτυο έχει ως εξής για το 2019:

Χώρα2019
Finland96
Denmark92
Sweden87
Croatia86
Lithuania86
Czechia83
Slovenia83
Estonia80
Austria80
Malta79
Serbia79
Ireland78
Poland76
Belgium74
Luxembourg73
Spain71
Norway71
Hungary70
Montenegro70
Turkey70
EU2868
Euro area67
France67
Portugal67
Germany65
Bosnia/Herzeg.65
Netherlands64
Italy62
Slovakia62
Cyprus61
Latvia61
United Kingdom60
Romania58
Greece56
Bulgaria46

(* αφορά σε επιχειρήσεις με τουλάχιστον 10 εργαζομένους )πηγή: Eurostat
Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια με μία δωρεά ή συνδρομή.

Περισσότερα εδώ: https://jodi.graphics/support


Ακολουθήστε στα social media:

Facebook: https://facebook.com/jodigraphics15
Twitter: https://twitter.com/jodigraphics15
Instagram: https://instagram.com/jodigr69
YouTube: https://youtube.com/2012jodi


Map created with mapchart.net