Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Νορβηγία, στην δεύτερη η Αυστραλία και στην τρίτη το Λουξεμβούργο.


Ο χάρτης με την μεταβολή του χρέους των νοικοκυριών από το 1999 έως το 2018 στις χώρες του ΟΟΣΑ – πηγή: ΟΟΣΑ – (2018 ή νεότερη διαθέσιμη χρονιά) – Map created with mapchart.net

Μεταβολή του χρέους των νοικοκυριών από το 1999 έως το 2018 στις χώρες του ΟΟΣΑ

Ο πίνακας με την μεταβολή του χρέους των νοικοκυριών (ως ποσοστό του συνολικού διαθέσιμου εισοδήματος) στις χώρες του ΟΟΣΑ από το 1999 έως το 2018 έχει ως εξής:

Norway109,58
Australia94,86
Luxembourg90,36
Greece82,97
Sweden82,83
Finland72,26
Canada67,00
Estonia65,19
Denmark55,75
Poland51,34
Netherlands51,30
Czechia49,38
Lithuania46,46
Ireland42,97
France42,71
Belgium41,68
UK41,57
Italy37,64
Slovakia37,16
Switzerland35,19
Latvia33,62
Chile33,58
Portugal30,82
Spain27,03
Hungary25,07
Slovenia23,18
Austria16,73
United States5,95
Japan-6,98
Germany-20,90

Το χρέος των νοικοκυριών (ως ποσοστό του συνολικού καθαρού διαθέσιμου εισοδήματος) στις χώρες του ΟΟΣΑ (2000, 2007 και 2015) – πηγή: ΟΟΣΑ

Η εξέλιξη του χρέους των νοικοκυριών στην Ελλάδα από το 1999 έως το 2017

Η μεταβολή του χρέους των νοικοκυριών (ως ποσοστό του συνολικού διαθέσιμο εισοδήματος) από το 1999 έως το 2017 – πηγή: ΟΟΣΑ

Ο πίνακας με την μεταβολή του χρέους των νοικοκυριών στην Ελλάδα από το 1999 έως το 2017 έχει ως εξής:

Greece
▾ 199923,95
▾ 200030,77
▾ 200137,76
▾ 200244,12
▾ 200348,1
▾ 200455,77
▾ 200567,89
▾ 200674,69
▾ 200783,22
▾ 200887,37
▾ 200988,13
▾ 2010105,68
▾ 2011112,05
▾ 2012120,27
▾ 2013123,24
▾ 2014116,88
▾ 2015114,96
▾ 2016111,67
▾ 2017106,92

πηγή: ΟΟΣΑ
Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια με μία δωρεά ή συνδρομή.

Περισσότερα εδώ: https://jodi.graphics/support


Ακολουθήστε στα social media:

Facebook: https://facebook.com/jodigraphics15
Twitter: https://twitter.com/jodigraphics15
Instagram: https://instagram.com/jodigr69
YouTube: https://youtube.com/2012jodi

Map created with mapchart.net