Σύγκριση του ποσοστού ανεργίας, του ποσοστού του δημοσίου χρέους (ως προς το ΑΕΠ), το ΑΕΠ και το ποσοστό των ανθρώπων σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού κατά τα τελευταία 15 χρόνια.
Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια με μία δωρεά ή συνδρομή.

Περισσότερα εδώ: https://jodi.graphics/support


Ακολουθήστε στα social media:

Facebook: https://facebook.com/jodigraphics15
Twitter: https://twitter.com/jodigraphics15
Instagram: https://instagram.com/jodigr69
YouTube: https://youtube.com/2012jodi