Ποια χώρα προσφέρει την μεγαλύτερη διάρκεια άδειας μητρότητας στο 100% των αποδοχών και σε ποιες χώρες υπάρχει θεσπισμένη η άδεια πατρότητας και ποια η διάρκεια της;

Οι απαντήσεις στα δεδομένα του ΟΟΣΑ για το 2018.


Άδεια μητρότητας στις χώρες του ΟΟΣΑ

Σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ, πλην των ΗΠΑ, υπάρχει θεσπισμένη η άδεια μητρότητας για τις γυναίκες που αποκτούν παιδιά. Σε κάθε χώρα υπάρχει διαφορετικό ποσοστό όσον αφορά στην διάρκεια της άδειας αυτής και φυσικά όσον αφορά στο ποσοστό των απολαβών αυτής.

Για να μπορέσει να γίνει καλύτερη σύγκριση ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ, έχει υπολογιστεί το σύνολο της άδειας (σε εβδομάδες) που ισοδυναμεί με το 100% των αποδοχών του μισθού.


Ο χάρτης με τον αριθμό των εβδομάδων της άδειας μητρότητας με αποδοχές 100%πηγή: ΟΟΣΑ – Map created with mapchart.net

Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ρουμανία με 92 εβδομάδες (100% αποδοχές), ενώ ακολουθεί η Εσθονία (84,4 εβδομάδες) και η Βουλγαρία (69,7 εβδομάδες).

Στην Ελλάδα η διάρκεια είναι 21 εβδομάδες (με αποδοχές 100%).

Στο τέλος της λίστας βρίσκονται οι ΗΠΑ (δεν υπάρχει άδεια μητρότητας με αποδοχές), η Ιρλανδία (6,9 εβδομάδες) και η Αυστραλία (7,7 εβδομάδες).


Διάρκεια άδειας μητρότητας (2018) με αποδοχές 100%πηγή: ΟΟΣΑ

Ο πίνακας με τα δεδομένα για την διάρκεια της άδειας μητρότητας με αποδοχές 100% του μισθού στις χώρες του ΟΟΣΑ το 2018 έχει ως εξής:

CountryFull-rate equivalent (weeks)
Romania92,0
Estonia84,4
Bulgaria69,7
Hungary68,2
Lithuania62,0
Slovakia53,1
Latvia51,6
Austria49,4
Slovenia48,4
Czechia46,9
Norway43,0
Germany42,6
Poland41,6
Croatia40,9
Finland40,4
Japan35,8
Sweden34,6
Luxembourg31,6
Chile30,0
Canada26,6
Denmark26,5
Italy25,2
Korea25,1
Greece21,3
Portugal20,4
France18,0
Iceland17,7
Costa Rica17,3
Netherlands16,0
Spain16,0
Malta15,5
Israel15,0
Cyprus13,5
Belgium13,1
Mexico12,0
UK11,7
Turkey10,7
New Zealand8,4
Switzerland8,2
Australia7,7
Ireland6,9
USA0,0

Άδεια πατρότητας στις χώρες του ΟΟΣΑ

Σε ελάχιστες χώρες του ΟΟΣΑ, υπάρχει θεσπισμένη η άδεια πατρότητας για τους άνδρες που αποκτούν παιδιά. Σε κάθε χώρα υπάρχει διαφορετικό ποσοστό όσον αφορά στην διάρκεια της άδειας αυτής και φυσικά όσον αφορά στο ποσοστό των απολαβών αυτής.

Για να μπορέσει να γίνει καλύτερη σύγκριση ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ, έχει υπολογιστεί το σύνολο της άδειας (σε εβδομάδες) που ισοδυναμεί με το 100% των αποδοχών του μισθού.


Ο χάρτης με τον αριθμό των εβδομάδων της άδειας πατρότητας με αποδοχές 100%πηγή: ΟΟΣΑ – Map created with mapchart.net

Στην πρώτη θέση με διαφορά βρίσκεται η Ιαπωνία (30,4 εβδομάδες) ενώ ακολουθεί η Ν. Κορέα (15,4 εβδομάδες) και το Λουξεμβούργο (13,6 εβδομάδες).

Οι χώρες οι οποίες δεν έχουν θεσπίσει άδεια πατρότητας είναι οι εξής: Καναδάς, Ισραήλ, Νέα Ζηλανδία, Σλοβακία, Ελβετία, ΗΠΑ και Κόστα Ρίκα.


Διάρκεια άδειας πατρότητας (2018) με αποδοχές 100%πηγή: ΟΟΣΑ

Ο πίνακας με τα δεδομένα για την διάρκεια της άδειας πατρότητας με αποδοχές 100% του μισθού στις χώρες του ΟΟΣΑ το 2018 έχει ως εξής:

Japan30,4
Korea15,4
Luxembourg13,6
Portugal12,5
Sweden10,8
Norway9,4
Iceland8,9
Austria6,6
Finland5,7
Germany5,7
France5,4
Belgium5
Romania4,7
Spain4,3
Lithuania4
Slovenia3,9
Croatia3,6
Estonia2
Poland2
Bulgaria1,9
Cyprus1,5
Denmark1,1
Latvia1,1
Chile1
Hungary1
Mexico1
Turkey1
Australia0,9
Italy0,8
Czechia0,6
Ireland0,5
Greece0,4
Netherlands0,4
UK0,4
Malta0,2
Canada0
Israel0
New Zealand0
Slovakia0
Switzerland0
USA0
Costa Rica0

Ύψος δημόσιας δαπάνης για άδειες μητρότητας και πατρότητας (2015) σε USD 2010 PPP – πηγή: ΟΟΣΑ

πηγή: ΟΟΣΑ
Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια με μία δωρεά ή συνδρομή.

Περισσότερα εδώ: https://jodi.graphics/support


Ακολουθήστε στα social media:

Facebook: https://facebook.com/jodigraphics15
Twitter: https://twitter.com/jodigraphics15
Instagram: https://instagram.com/jodigr69
YouTube: https://youtube.com/2012jodi


Map created with mapchart.net