Καθαρίζουμε τα Εξάρχεια από παιδιά, βιβλία, αλληλεγγύη και ανθρωπιά για να μπορέσουν οι ναρκέμποροι να κάνουν τη δουλειά τους…