Το 11ο μεγαλύτερο ποσοστό εσόδων (επί του ΑΕΠ) από την φορολογία σημειώνει η Ελλάδα ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ.


Ο χάρτης με το ποσοστό των φορολογικών εσόδων επί του ΑΕΠ (2018) – πηγή: ΟΟΣΑ – Map created with mapchart.net


πηγή: ΟΟΣΑ


Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια με μία δωρεά ή συνδρομή.

Περισσότερα εδώ: https://jodi.graphics/support


Ακολουθήστε στα social media:

Facebook: https://facebook.com/jodigraphics15
Twitter: https://twitter.com/jodigraphics15
Instagram: https://instagram.com/jodigr69
YouTube: https://youtube.com/2012jodi