Πρόεδρος στον Κρατικό Οργανισμό Πιστοποίησης διορίστηκε από τον Άδωνι Γεωργιάδη ο ξάδερφος της Άννας-Μισέλ Ασημακοπούλου.Η ΕΒΕΤΑΜ είναι ο μόνος Ελληνικός Οργανισμός Πιστοποίησης με ιδιόκτητα εργαστήρια μετρήσεων και αναλύσεων υλικών και προϊόντων, γεγονός που παρέχει τη δυνατότητα προσφοράς ολοκληρωμένων λύσεων.

Η ΕΒΕΤΑΜ είναι μια εταιρεία δημόσιου συμφέροντος μικτού χαρακτήρα, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας συμμετέχουν τόσο φορείς και εταιρείες του δημόσιου τομέα όσο και ιδιωτικές εταιρείες. Η ΕΒΕΤΑΜ λειτουργεί υπό την επίβλεψη της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.


Εκτός των υποψηφιοτήτων με την ΝΔ σε εθνικές και περιφερειακές εκλογές, είναι μέλος Πολιτικής Επιτροπής ΝΔ και ξάδερφος της Άννας – Μισέλ Ασημακοπούλου.