Την τρίτη θέση καταλαμβάνει η Ελλάδα στην λίστα με τις χώρες στις οποίες η οικογενειοκρατία και τα ρουσφέτια θεωρούνται πρόβλημα από τις επιχειρήσεις.


Ο χάρτης με το ποσοστό των επιχειρήσεων οι οποίες θεωρούν την οικογενειοκρατία και τα ρουσφέτια ως πρόβλημα στην προσπάθειά τους να δραστηριοποιηθούν στην κάθε χώρα – πηγή: Ευρωβαρόμετρο (Δεκέμβρης 2019) – Map created with mapchart.net

Στην πρώτη θέση η Ρουμανία, όπου το ποσοστό των επιχειρήσεων, οι οποίες θεωρούν πως η οικογενειοκρατία και τα ρουσφέτια αποτελούν πρόβλημα, αγγίζει το 84% ενώ ακολουθεί η Κύπρος στην δεύτερη θέση με το ποσοστό να είναι 60%.

Η Ελλάδα καταλαμβάνει την τρίτη θέση με το ποσοστό να είναι 58%.

Στην καλύτερη θέση εμφανίζονται η Δανία (όπου το ποσοστό είναι μόλις 6%), το Ηνωμένο Βασίλειο (7%) και η Ολλανδία (8%).

Τα συνολικά αποτελέσματα από την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, τον Δεκέμβρη του 2019 φαίνονται στην εικόνα που ακολουθεί.Η λίστα με τα ποσοστά όσων επιχειρήσεων θεωρούν ως πρόβλημα (πολύ σοβαρό ή αρκετά σοβαρό) την οικογενειοκρατία και τα ρουσφέτια, για όλες τις χώρες της ΕΕ, έχει ως εξής:


Παρακάτω μπορείτε να βρείτε το σύνολο της έρευνας του Ευρωβαρόμετρου, το οποίο δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβρη του 2019.


πηγή: Ευρωβαρόμετρο


Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια με μία δωρεά ή συνδρομή.

Περισσότερα εδώ: https://jodi.graphics/support


Ακολουθήστε στα social media:

Facebook: https://facebook.com/jodigraphics15
Twitter: https://twitter.com/jodigraphics15
Instagram: https://instagram.com/jodigr69
YouTube: https://youtube.com/2012jodi


Map created with mapchart.net