Η Eurostat ανακοίνωσε τα στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των επισκέψεων στον οδοντίατρο για το 2017, ανά κάτοικο.


Ο χάρτης με τον αριθμό επισκέψεων στον οδοντίατρο το 2017 ανά κάτοικο στις χώρες της Ευρώπης – πηγή: Eurostat – Map created with mapchart.net

Χώρα / έτος20162017
Belgium::
Bulgaria0,800,90
Czechia1,581,58
Denmark0,480,48
Germany1,501,50
Estonia1,431,50
Ireland:1,32
Spain:1,39
France1,50:
Croatia1,101,10
Italy::
Cyprus0,130,12
Lithuania1,481,58
Luxembourg1,421,42
Hungary0,710,69
Netherlands2,602,80
Austria1,161,15
Poland0,900,90
Portugal::
Romania0,400,40
Slovakia1,211,19
Finland1,101,10
Sweden1,261,26
United Kingdom0,740,75
Liechtenstein1,30:
Switzerland:1,03
North Macedonia0,500,60
Serbia0,600,60
Turkey0,550,61

Η Ελλάδα, η Ιταλία, η Πορτογαλία, το Βέλγιο και η Μάλτα δεν παρείχαν κάποια ανάλογα στοιχεία για σύγκριση.

πηγή: Eurostat
Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια με μία δωρεά ή συνδρομή.

Περισσότερα εδώ: https://jodi.graphics/support


Ακολουθήστε στα social media:

Facebook: https://facebook.com/jodigraphics15
Twitter: https://twitter.com/jodigraphics15
Instagram: https://instagram.com/jodigr69
YouTube: https://youtube.com/2012jodi


Map created with mapchart.net