Η ιστοσελίδα vouliwatch με αίτημα της προς την Επιτροπή Διαφάνειας των Οικονομικών των κομμάτων της Βουλής έλαβε τα στοιχεία για την χρηματοδότηση και την διάθεση των χρημάτων των φορολογούμενων από τα κόμματα.Όπως είχε δημοσιευτεί για τις χρονιές 2016 και 2017 – αναμένουν ακόμα τα στοιχεία για το 2018 – το σύνολο σχεδόν των κομμάτων έκανε παρατυπίες όσον αφορά την δήλωση και την διάθεση μέρους των χρημάτων που προορίζονταν για άλλους σκοπούς από αυτούς για τους οποίους εν τέλει δόθηκαν.

Έτσι το 2016 και το 2017 η ΝΔ είχε διαθέσει 876.000€ για αποπληρωμή των δανείων της και άλλων υποχρεώσεων της, τα οποία όμως ρητά προοριζονταν για ερευνητικούς/επιμορφωτικούς σκοπούς.

Σε αυτά τα χρήματα έρχεται να προστεθεί και το ποσό από την χρονιά 2015, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό που χρησιμοποιήθηκε παράνομα για άλλους σκοπούς στο 1,2 εκ. ευρώ μέσα σε διάστημα τριών χρόνων.

Τα στοιχεία για την χρονιά 2018

Όπως σημειώνει και η ιστοσελίδα vouliwatch που έκανε την έρευνα, είναι εκπληκτική επίσης η πρωτότυπη διάθεση – αποκάλυψη ότι δύο κόμματα έλαβαν αυτή την χρηματοδότηση και αντί να την διαθέσουν για επιμορφωτικούς σκοπούς, πλήρωσαν τους μισθούς του προσωπικού τους!

Συγκεκριμένα:

– Η «ΔΡΑΣΗ» ξόδεψε τη συνολική κρατική επιμορφωτική της χρηματοδότηση, ύψους 4.996 ευρώ,για πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού!

– Το «ΠΑΣΟΚ» από τη συνολική κρατική επιμορφωτική δαπάνη που έλαβε, ξόδεψε ποσό 199.191,51 Ευρώ για πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού!

πηγή: Vouliwatch