Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, για τις δαπάνες των νοικοκυριών όσον αφορά στις τηλεπικοινωνίες, η Ελλάδα είναι στην τρίτη υψηλότερη θέση σε όλη την Ευρώπη και δεύτερη στην ΕΕ, πίσω από Σερβία και Βουλγαρία.


Ο χάρτης με τις δαπάνες των νοικοκυριών για τηλεπικοινωνίες ως ποσοστό των συνολικών τους δαπανών για το 2018 – Σημ.: Ελλάδα & Αλβανία (2017) – πηγή: Eurostat – Map created with mapchart.net

Το 2018, τα νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατανάλωσαν πάνω από 200 δισ. ευρώ (σχεδόν το 1,3% του ΑΕΠ της ΕΕ) σε “τηλεπικοινωνίες”. Αυτό αντιστοιχεί στο 2,3% των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών.

Σο Λουξεμβούργο, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αλβανία φαίνεται πως η δαπάνη των νοικοκυριών για τηλεπικοινωνίες δεν ξεπερνά το 2% των συνολικών τους δαπανών, ενώ στην Σερβία είναι λίγο μεγαλύτερο από το 5%.

Στην δεύτερη θέση βρίσκεται η Βουλγαρία με 4,8% των συνολικών δαπανών να είναι κόστος τηλεπικοινωνιών για τα νοικοκυριά και στην τρίτη θέση η Ελλάδα με το ποσοστό να είναι 4,4%.


Στον πίνακα που ακολουθεί τα στοιχεία για τις δαπάνες των νοικοκυριών για τηλεπικοινωνίες το 2018, ως ποσοστό των συνολικών τους δαπανών:

Serbia5,1
Bulgaria4,8
Greece4,4
Romania4,1
Croatia4,0
Montenegro4,0
Malta3,5
Hungary3,3
Slovakia3,2
Sweden3,2
Latvia2,9
Slovenia2,8
Czechia2,7
Lithuania2,7
Spain2,6
Netherlands2,6
Estonia2,5
Cyprus2,5
Ireland2,4
France2,4
Portugal2,4
Finland2,4
EU282,3
Germany2,3
Italy2,3
Norway2,2
Belgium2,1
Poland2,1
Iceland2,1
Denmark1,9
Austria1,9
Albania1,7
United Kingdom1,6
Luxembourg1,3


πηγή: Eurostat
Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια με μία δωρεά ή συνδρομή.

Περισσότερα εδώ: https://jodi.graphics/support


Ακολουθήστε στα social media:

Facebook: https://facebook.com/jodigraphics15
Twitter: https://twitter.com/jodigraphics15
Instagram: https://instagram.com/jodigr69
YouTube: https://youtube.com/2012jodi


Map created with mapchart.net