Σε ποιες περιοχές του κόσμου είναι το προσδόκιμο ζωής άνω των 80 ετών;

Στον χάρτη εμφανίζονται οι περιοχές (σε υποεθνικό επίπεδο) των χωρών του κόσμου στις οποίες το προσδόκιμο ζωής ξεπερνά τα 80 έτη (βαθύ πράσινο) ή πλησιάζει τα 80 έτη (78,9 – 79,9: ανοιχτό πράσινο)

πηγή