Ο SIGI (Social Institutions & Gender Index) είναι ένας δείκτης του ΟΟΣΑ με τον οποίο αξιολογείται ο βαθμός διάκρισης που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες όλων των ηλικιών, από την κοινωνία, μέσω των επίσημων νόμων ή εθίμων / άγραφων νόμων, μέσω συμπεριφορών και πρακτικών που περιορίζουν την πρόσβασή τους σε δικαιώματα, σε ισονομία στη δικαιοσύνη και στις δυνατότητες χειραφέτησής τους.

Αυτά καταγράφονται σε μια πολύπλευρη προσέγγιση από τις μεταβλητές του SIGI που συνδυάζουν ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την de jure όσο και de facto διάκριση των κοινωνικών θεσμών, μέσω πληροφοριών για νόμους, συμπεριφορές και πρακτικές.

Οι μεταβλητές καλύπτουν όλα τα στάδια της ζωής μιας γυναίκας προκειμένου να καταδειχθεί πώς μπορεί να αλληλοσυνδέεται το επίπεδο διακρίσεων που αντιμετωπίζουν από την κοινωνία και τους θεσμούς, για να καθίστανται, διαχρονικά, αποδυναμωμένες και σε καθεστώς οικονομικής υποτέλειας.

Οι τομείς που εξετάζονται στις τέσσερις γενικές κατηγορίες είναι: α. διακρίσεις από την οικογένεια, β. περιορισμοί στην φυσική ακεραιότητα, γ. περιορισμένη πρόσβαση σε παραγωγικούς και οικονομικούς πόρους και δ. περιορισμένες πολιτικές ελευθερίες.

Τα αποτελέσματα για την Ελλάδα

Ο δείκτης ξεκίνησε το 2009 ενώ για το 2019 τα στοιχεία για την Ευρώπη (σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του ΟΟΣΑ) έχουν ως εξής:

Countries/TerritoriesSIGI Value 2019 
Switzerland8.1%
Denmark10.4%
Sweden10.5%
France11.1%
Portugal11.2%
Belgium11.2%
Austria11.7%
Slovenia12.9%
Italy13.5%
Estonia14.1%
Spain14.3%
Norway14.5%
Germany15.0%
Finland15.3%
Lithuania15.6%
Netherlands16.1%
Slovak Republic16.5%
Romania16.6%
Ireland17.1%
Poland17.4%
United Kingdom17.5%
Latvia17.8%
North Macedonia18.0%
Croatia19.3%
Serbia19.8%
Czech Republic19.8%
Belarus20.6%
Ukraine21.0%
Russian Federation21.3%
Republic of Moldova21.4%
Malta21.5%
Bosnia and Herzegovina21.8%
Albania22.6%
Bulgaria23.4%
Hungary25.7%
Greece27.1%

ενώ για τις υπόλοιπες χώρες μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα εδώ.


Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια με μία δωρεά ή συνδρομή.

Περισσότερα εδώ: https://jodi.graphics/support


Ακολουθήστε στα social media:

Facebook: https://facebook.com/jodigraphics15
Twitter: https://twitter.com/jodigraphics15
Instagram: https://instagram.com/jodigr69
YouTube: https://youtube.com/2012jodi


Map created with mapchart.net