Η θέση της χώρας στον δείκτη διαφθοράς από τον οργανισμό Transparency International από το 2001 έως το 2018. Η Ελλάδα από την 42η θέση το 2001 έπεφτε συνεχώς τα επόμενα χρόνια με κατακόρυφη πτώση στην 94η θέση το 2012. Έκτοτε υπήρξε μια βελτίωση μέχρι το 2014 και έκτοτε σταθεροποιήθηκε στην κατάταξη (58η – 67η).
Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια με μία δωρεά ή συνδρομή.

Περισσότερα εδώ: https://jodi.graphics/support

Ακολουθήστε στα social media:
Facebook: https://facebook.com/jodigraphics15
Twitter: https://twitter.com/jodigraphics15
Instagram: https://instagram.com/jodigr69
YouTube: https://youtube.com/2012jodi