Η έρευνα είναι από το Ευρωβαρόμετρο που εξέτασε τις γνώμες των ανθρώπων στις χώρες της ΕΕ γύρω από την ισότητα των φύλων.


Ο ρόλος της γυναίκας για τους Ευρωπαίους

Ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι συμφωνούν με την πρόταση: Ο πιο σημαντικός ρόλος της γυναίκας είναι να φροντίζει το σπίτι και την οικογένεια – πηγή: Ευρωβαρόμετρο – Map created with mapchart.net

Έτσι σύμφωνα με αυτή το 69% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα συμφωνεί πως ο πιο σημαντικός ρόλος για μια γυναίκα είναι να φροντίζει το σπίτι και την οικογένειά της. Ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 44% ενώ το υψηλότερο ποσοστό εμφανίζεται στην Βουλγαρία, όπου το 81% πιστεύει πως η θέση της γυναίκας είναι στο σπίτι και το χαμηλότερο ποσοστό στην Σουηδία (μόλις 11%).


Ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι συμφωνούν (μπλε χρώμα) με την πρόταση: Ο πιο σημαντικός ρόλος της γυναίκας είναι να φροντίζει το σπίτι και την οικογένειά – πηγή: Ευρωβαρόμετρο

Ο ρόλος του άνδρα για τους Ευρωπαίους

Ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι συμφωνούν με την πρόταση: Ο πιο σημαντικός ρόλος του άνδρα είναι να βγάζει λεφτά – πηγή: Ευρωβαρόμετρο – Map created with mapchart.net

Με την άποψη πως ο σημαντικότερος ρόλος του άνδρα είναι να βγάζει λεφτά συμφωνεί στην Ελλάδα το 65%. Ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 43% ενώ το υψηλότερο ποσοστό όσων συμφωνούν εμφανίζεται και πάλι στην Βουλγαρία (81%) και το χαμηλότερο ποσοστό και πάλι στην Σουηδία (10%).

Ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι συμφωνούν (μπλε χρώμα) με την πρόταση: Ο πιο σημαντικός ρόλος του άνδρα είναι να βγάζει λεφτά

Διαβάστε ολόκληρη την έρευνα από το Ευρωβαρόμετρο του Ιούνη του 2017.


πηγή: Ευρωβαρόμετρο


Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια με μία δωρεά ή συνδρομή.

Περισσότερα εδώ: https://jodi.graphics/support


Ακολουθήστε στα social media:

Facebook: https://facebook.com/jodigraphics15
Twitter: https://twitter.com/jodigraphics15
Instagram: https://instagram.com/jodigr69
YouTube: https://youtube.com/2012jodi


Map created with mapchart.net