Εκτός από την υψηλή αναλογία παπάδων ανά 100.000 κατοίκους, όπου η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση στην Ευρώπη, αρκετά υψηλή είναι και η αναλογία μπάτσων και στρατιωτικών.

Έτσι στην Ελλάδα υπάρχουν 88 παπάδες ανά 100.000 κατοίκους ενώ την ίδια στιγμή η αναλογία για τους γιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι 67.

Από την άλλη, υπάρχουν 1.367 μπάτσοι & στρατιωτικοί ανά 100.000 κατοίκους, την στιγμή που η αναλογία για τους καθηγητές & τους δασκάλους του δημόσιου συστήματος εκπαίδεσης είναι 1.265!

Την τελευταία δεκαετία των μνημονίων, η στελέχωση του δημοσίου γινόταν με την εξής αναλογία. Μία νέα πρόσληψη αναπληρωτή για κάθε 77 εκπαιδευτικούς οι οποίοι συνταξιοδοτούνταν και δύο νέες προσλήψεις αστυνομικών για κάθε έναν αστυνομικό ο οποίος αποστρευοταν.

Η γενικότερη καταγραφή των δημοσίων υπαλλήλων, ανά τομέα απασχόλησης, έχει ως εξής:

Πολιτικό προσωπικό: 194.500

Στρατιωτικοί, μπάτσοι, παπάδες, δικαστικοί: 165.700

Γιατροί – νοσηλευτές: 44.300

Δάσκαλοι – Καθηγητές – Μέλη ΔΕΠ: 142.600

Λοιποί: 19.800