Από τα στοιχεία της Eurostat για τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και συγκεκριμένα για τις τιμές του άρτου & των δημητριακών στις χώρες της Ευρώπης προκύπτει ο παρακάτω χάρτης.

Ο μέσος όρος της ΕΕ είναι 100 και στον πίνακα φαίνεται η απόκλιση της κάθε χώρας από τον μέσο όρο αναλόγως του επιπέδου τιμών στον άρτο και τα δημητριακά.

Norway167,0
Switzerland163,3
Iceland155,9
Denmark151,8
Austria135,3
Finland127,3
Luxembourg127,0
Cyprus123,4
Sweden123,2
Ireland119,4
Italy118,1
Belgium114,5
Greece114,2
France111,2
Malta110,5
Spain108,0
Slovenia103,9
Croatia102,9
Germany101,5
EU28100,0
Portugal97,5
Estonia95,2
Netherlands89,9
Slovakia87,5
United Kingdom86,4
Latvia86,0
Lithuania81,4
Czechia79,5
Hungary76,8
Montenegro73,8
Bosnia & Herzegovina71,1
Serbia70,2
Albania69,7
Poland68,4
Kosovo64,2
Bulgaria62,0
Turkey60,5
North Macedonia57,1
Romania54,2

πηγή: Eurostat (prc_ppp_ind)
Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια με μία δωρεά ή συνδρομή.

Περισσότερα εδώ: https://jodi.graphics/support


Ακολουθήστε στα social media:

Facebook: https://facebook.com/jodigraphics15
Twitter: https://twitter.com/jodigraphics15
Instagram: https://instagram.com/jodigr69
YouTube: https://youtube.com/2012jodi


Map created with mapchart.net