Το ποσοστό απασχόλησης των νέων αποφοίτων (από 1 έως 3 χρόνια πριν) Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις χώρες της Ευρώπης

Malta96,7
Iceland95,8
Netherlands94,8
Norway94,8
Germany94,3
Luxembourg94,0
Sweden92,5
Switzerland92,3
Czechia91,5
Hungary91,5
Latvia91,3
Lithuania90,4
Belgium90,3
Austria90,1
Ireland89,5
Estonia89,0
Poland88,9
Romania88,9
United Kingdom88,4
Finland88,3
Denmark87,8
Portugal85,9
EU2885,5
Slovenia85,3
Bulgaria84,5
France84,4
Slovakia82,4
Cyprus81,3
Spain77,9
Croatia75,2
Serbia68,9
Montenegro65,6
Turkey64,2
Italy62,8
Greece59,0
North Macedonia55,3

πηγή: Eurostat
Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια με μία δωρεά ή συνδρομή.

Περισσότερα εδώ: https://jodi.graphics/support


Ακολουθήστε στα social media:

Facebook: https://facebook.com/jodigraphics15
Twitter: https://twitter.com/jodigraphics15
Instagram: https://instagram.com/jodigr69
YouTube: https://youtube.com/2012jodi


Map created with mapchart.net