Τα δεδομένα είναι από την Eurostat και αφορούν στο κομμάτι του προϋπολογισμού κάθε χώρας το οποίο προορίζεται για την κοινωνική προστασία.


Ο χάρτης παρουσιάζει το ποσοστό μεταβολής (αύξηση: πράσινο και διαβαθμίσεις αναλόγως της αύξησης – μείωση: κόκκινο και πορτοκαλί) – πηγή: Eurostat – Map created with mapchart.net

Έτσι παρατηρούμε πως στην Ελβετία η αύξηση των παροχών κοινωνικής προστασίας ανάμεσα στο 2009 και το 2017 ήταν της τάξης του 55%, ενώ την ίδια εικόνα παρουσιάζει και η Βουλγαρία την ίδια περίοδο. Την τριάδα των υψηλότερων αυξήσεων συμπληρώνει η Ισλανδία (52,9% αύξηση).

Στην χειρότερη θέση βρίσκεται η Ελλάδα ανάμεσα στις υπό εξέταση χώρες όπου την περίοδο 2009-17 σημειώθηκε μείωση περίπου 20% στο ύψος των παροχών κοινωνικής προστασίας. Στην δεύτερη χειρότερη θέση η Κύπρος – όπου εκεί η μείωση ήταν της τάξης του 6,4%. Τρίτη χειρότερη θέση (αλλά όμως σημείωσε μικρή αύξηση – 1,5% – σε σχέση με το 2009) η Ιρλανδία.


Ο πίνακας με τις μεταβολές στο ύψος των κοινωνικών παροχών από το 2009 στο 2017:

ΧΩΡΑ2009-2017
Switzerland54,8%
Bulgaria54,7%
Iceland52,9%
Poland46,3%
Estonia44,5%
Latvia38,8%
Romania36,6%
Sweden36,0%
Malta33,5%
Turkey33,5%
Norway29,7%
Slovakia29,1%
Finland29,0%
Lithuania24,1%
Germany22,9%
United Kingdom21,6%
Austria21,4%
Luxembourg20,2%
EU2817,5%
Czechia17,4%
France17,0%
Netherlands16,8%
Belgium15,7%
Croatia13,6%
Slovenia12,4%
Denmark11,0%
Hungary10,5%
Portugal10,3%
Italy9,8%
Serbia6,6%
Spain2,9%
Ireland1,5%
Cyprus-6,4%
Greece-19,9%

Τα στοιχεία για το ύψος των παροχών κοινωνικής προστασίας το 2009 και το 2017 – για τις χώρες της Ευρώπης – στον πίνακα που ακολουθεί:

ΧΩΡΑ20092017
EU286.740,737.922,78
Belgium9.208,9910.656,87
Bulgaria782,911.211,39
Czechia2.774,723.258,47
Denmark13.229,8314.691,00
Germany8.796,1810.813,75
Estonia1.967,672.843,74
Ireland8.704,118.838,59
Greece5.209,034.174,36
Spain5.575,035.738,15
France9.303,0810.886,83
Croatia2.144,712.435,34
Italy7.322,328.042,38
Cyprus4.336,064.058,37
Latvia1.454,012.017,78
Lithuania1.735,392.154,07
Luxembourg17.060,6820.513,59
Hungary2.097,022.316,70
Malta2.883,953.849,32
Netherlands10.165,8211.873,42
Austria9.919,0012.043,57
Poland1.648,782.411,57
Portugal4.065,614.482,72
Romania987,151.348,58
Slovenia4.121,374.632,27
Slovakia2.131,392.751,37
Finland9.554,8512.329,64
Sweden9.901,4613.469,07
United Kingdom7.672,689.328,99
Iceland6.840,2110.456,15
Norway14.420,4518.700,37
Switzerland12.006,0018.591,03
Serbia995,491.061,54
Turkey850,231.134,78

πηγή: Eurostat


Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια με μία δωρεά ή συνδρομή.

Περισσότερα εδώ: https://jodi.graphics/support


Ακολουθήστε στα social media:

Facebook: https://facebook.com/jodigraphics15
Twitter: https://twitter.com/jodigraphics15
Instagram: https://instagram.com/jodigr69
YouTube: https://youtube.com/2012jodi


Map created with mapchart.net