Στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια η χρήση των αντικαταθλιπτικών αυξήθηκε κατά 400% ενώ κάθε χρόνο σημειώνει νέο ρεκόρ!

Τα στοιχεία είναι από τον ΟΟΣΑ και αφορούν στην κατανάλωση αντικαταθλιπτικών φαρμάκων. Η μονάδα μέτρησης είναι DDD (Defined daily dosage) ανά 1.000 άτομα την ημέρα και αφορά το έτος 2018 ή νεότερη διαθέσιμη χρονιά.


Ο χάρτης με την χρήση αντικαταθλιπτικών στις χώρες του ΟΟΣΑ για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία – μονάδα μέτρησης: DDD (Defined daily dosage) ανά 1.000 άτομα την ημέρα – πηγή: ΟΟΣΑ – Map created with mapchart.net


DDD ανά 1.000 άτομα την ημέρα
Iceland145,3
Canada114,6
Australia109,2
Portugal109,2
UK107,9
Sweden98,7
Belgium78,8
Spain77,2
Denmark75,7
New Zealand72,8
Finland70,2
Austria61
Czechia59,9
Slovenia59,5
Greece58
Germany56,9
Norway55,9
Luxembourg54
Israel51,1
Netherlands46,1
Turkey43,5
Italy41,6
Chile41,4
Slovakia39,4
Lithuania32,1
Estonia31,9
Hungary29,3
Korea22
Latvia15

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εξέλιξη των ποσοστών χρήσης αντικαταθλιπτικών φαρμάκων, στο πέρασμα του χρόνου, για τις διάφορες χώρες.

Τα στοιχεία για τα έτη 2000 και 2013 στο γράφημα που ακολουθεί (από τον ΟΟΣΑ).


Η χρήση αντικαταθλιπτικών στην Ελλάδα

Για την Ελλάδα δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για όλες τις χρονιές. Όμως από αυτές που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, μπορούν να εξαχθούν κάποια συμπεράσματα.

Το πινακόγραμμα με τη χρήση αντικαταθλιπτικών για όσες χρονιές υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την Ελλάδα (1998-2018) – Μονάδα μέτρησης DDD (Defined Daily Dosage) ανά 1.000 άτομα την ημέρα – πηγή: ΟΟΣΑ

Το πρώτο από αυτά είναι πως τα τελευταία 20 χρόνια στην Ελλάδα η χρήση των αντικαταθλιπτικών αυξήθηκε κατά 400%!!!

Από την είσοδο της χώρας στο ευρώ η χρήση των αντικαταθλιπτικών αυξήθηκε κατά 150%!!!

Κάθε χρόνο η χρήση των αντικαταθλιπτικών αυξάνεται και σημειώνει ρεκόρ, με το 2018 να ήταν η χρονιά με την μεγαλύτερη χρήση.

Ο πίνακας για όσα έτη υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία έχει ως εξής:

199811,6
199915,8
200018,9
200123,1
200227,6
200333,1
200435,8
2005..
2006..
2007..
2008..
2009..
2010..
2011..
2012..
201344,7
201444,6
201548,1
2016..
201755,1
201858,0

πηγή: ΟΟΣΑ


Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια με μία δωρεά ή συνδρομή.

Περισσότερα εδώ: https://jodi.graphics/support


Ακολουθήστε στα social media:

Facebook: https://facebook.com/jodigraphics15
Twitter: https://twitter.com/jodigraphics15
Instagram: https://instagram.com/jodigr69
YouTube: https://youtube.com/2012jodi


Map created with mapchart.net