Το καθεστώς για την στρατιωτική θητεία στις χώρες της Ευρώπης και στις χώρες γύρω από την Μεσόγειο.

Οι χώρες με υποχρεωτική στρατιωτική θητεία παρουσιάζονται με πράσινο, οι χώρες χωρίς υποχρεωτική θητεία με κίτρινο και οι χώρες χωρίς στρατιωτική δύναμη με κόκκινο.