Στο γράφημα παρουσιάζεται η κατάσταση στον τομέα της ενέργειας την περίοδο πριν την δημιουργία της ΔΕΗ – πριν το 1950 και το τωρινό καθεστώς ιδιοκτησίας.

Σημερινό ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΔΕΠΑ (Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου):

65% ΤΑΙΠΕΔ και 35% ΕΛΠΕ

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ Α.Ε.):

45% Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσμικοί επενδυτές

34% ΕΕΣΥΠ (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών & Περιουσίας)

17% ΤΑΙΠΕΔ

4% ΕΦΚΑ (Ενιαίος Φορέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων)

Ενώ το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για το 2018 ήταν ως εξής:

Πηγή: Eurostat – Κόστος ανά kWh για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας νοικοκυριών (1.000 – 2.500 kWh)

Το 2018 το κόστος για την κάθε κιλοβατώρα (kWh) αναλύεται ως εξής:

Κόστος παροχής ενέργειας: 52%

Κόστος δικτύου: 17%

Φόροι: 31%