Το διάγραμμα με την εξέλιξη των φόρων σε νοικουριά (κόκκινη γραμμή) και επιχειρήσεις (μπλε γραμμή) ως ποσοστό των συνολικών φόρων για κάθε έτος – πηγή: Eurostat

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατηρούμε την εξέλιξη των φόρων στα νοικοκυριά και των φόρων στις επιχειρήσεις (ως ποσοστό των συνολικών φόρων) από το 2006 έως το 2018.

ΈτοςΦόροι στα νοικοκυριάΦόροι στις επιχειρήσεις
200613,37,8
200713,56,8
200813,56,4
200913,57,6
201011,67,4
201113,15,7
201217,92,8
201315,43
2014154,8
201514,35,4
2016146
201714,94,7
201814,95,2

Το ύψος της φορολογίας στις χώρες της Ευρώπης

Το σύνολο των εσόδων από φόρους & εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ως ποσοστό του ΑΕΠ για το 2018 στις χώρες της Ευρώπης – πηγή: Eurostat – Map created with mapchart.net

Το σύνολο των εσόδων από φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2018 στις χώρες της ΕΕ – πηγή: Eurostat

πηγή: Eurostat + (2)


Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια με μία δωρεά ή συνδρομή.

Περισσότερα εδώ: https://jodi.graphics/support


Ακολουθήστε στα social media:

Facebook: https://facebook.com/jodigraphics15
Twitter: https://twitter.com/jodigraphics15
Instagram: https://instagram.com/jodigr69
YouTube: https://youtube.com/2012jodi

Map created with mapchart.net