Το 2018, εκδόθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) περίπου 3,2 εκατομμύρια πρώτες άδειες παραμονής σε πολίτες τρίτων χωρών, αύξηση 0,4% (ή 13 000) σε σύγκριση με το 2017, συνεχίζοντας την ανοδική τάση που παρατηρήθηκε σε καθένα από τα τρία προηγούμενα έτη, σύμφωνα με την Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.


Ποια είναι η χώρα καταγωγής των κατοίκων για τους οποίους εκδόθηκαν οι περισσότερες άδειες παραμονής το 2018 – για κάθε χώρα της ΕΕ – πηγή: Eurostat // Map created using mapchart.net

Σύμφωνα με την Eurostat, οι οικογενειακοί λόγοι αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 28% όλων των πρώτων αδειών διαμονής που εκδίδονται στην ΕΕ το 2018, το 27% εκδόθηκε για λόγους απασχόλησης, το 20% για λόγους εκπαίδευσης, ενώ `άλλοι λόγοι`, συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς προστασίας, ανέρχονται στο 24%.

Ο πίνακας με τις 3 πρώτες χώρες για τις οποίες εκδόθηκε σε κάθε χώρα της ΕΕ άδεια παραμονής το 2018 – πηγή: Eurostat (2018)

Σε Αλβανούς, Κινέζους και Γεωργιανούς το 70% των αδειών παραμονής που εκδόθηκαν το 2018 στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα υπήρχαν 35.571 τέτοιες άδειες ή 3,3 για κάθε 1000 κατοίκους, 17.079 για οικογενειακούς λόγους (48,0%), 813 για εκπαίδευση (2,3%), 2.861 για απασχόληση (8,0%) και 14.818 για άλλους λόγους 41,7%). Από αυτούς οι 3 κύριοι αποδέκτες ήταν οι πολίτες της Αλβανίας 16.936 (47,6%), της Κίνας 4.506 (12,7%) και της Γεωργίας 2.460 (6,9%).


Σε Ινδούς, Ρώσους και Σύριους το 44% των αδειών παραμονής που εκδόθηκαν στην Κύπρο το 2018

Στην Κύπρο εκδόθηκαν 20.990 πρώτες άδειες διαμονής ή 24,1 για κάθε 1000 κατοίκους, 3.346 για οικογενειακούς λόγους, ή 15.9%, 3.339 για εκπαιδευτικούς σκοπούς ή 15,9%, 9.771 για λόγους απασχόλησης ή 46,6% και 4 534 για άλλους λόγους, ή 21,6%. Από αυτούς, οι 3 κύριοι αποδέκτες ήταν πολίτες της Ινδίας 3 784 (18,0%) Ρωσίας 3 402 (16,2%) και Συρίας 2 087 (9,9%).


Η αύξηση του συνολικού αριθμού των πρώτων αδειών διαμονής το 2018 σε σύγκριση με το 2017 οφειλόταν κυρίως στον αυξανόμενο αριθμό των πρώτων αδειών που χορηγήθηκαν για εκπαιδευτικούς λόγους (αύξηση κατά 110 000 ή 21%) και οικογενειακούς λόγους (αύξηση κατά 83 000 ή 10%), ενώ ο αριθμός των πρώτων αδειών που εκδόθηκαν για λόγους απασχόλησης μειώθηκε κατά 124.000 (-12%) και για άλλους λόγους κατά 56.000 (-7%).

Το 2018, μία από στις πέντε άδειες παραμονής εκδόθηκε στην Πολωνία (635 000 ή 20% των συνολικών αδειών που εκδόθηκαν στην ΕΕ), ακολουθούμενη από τη Γερμανία (544 000 ή 17%), το Ηνωμένο Βασίλειο (451 000 ή 14%), τη Γαλλία (265 000 ή 8%), την Ισπανία (260 000, επίσης 8%), την Ιταλία (239 000 ή 7%) και τη Σουηδία (125 000 ή 4%).

Σε σύγκριση με τον πληθυσμό κάθε κράτους μέλους, τα υψηλότερα ποσοστά αδειών πρώτης διαμονής που εκδόθηκαν το 2018 καταγράφηκαν σε Μάλτα (35 άδειες ανά 1000 κατοίκους), Κύπρο (24), Πολωνία (17), Σλοβενία ​​(14) και Λουξεμβούργο (13 ). Για την ΕΕ στο σύνολό της το 2018, εκδόθηκαν 6 πρώτες άδειες διαμονής ανά 1000 κατοίκους.

Η Πολωνία με 328.000 άδειες (ή το 37% όλων των αδειών που εκδόθηκαν για λόγους απασχόλησης στην ΕΕ το 2018) ήταν η κορυφαία χώρα για άδειες απασχόλησης. Το Ηνωμένο Βασίλειο με 190.000 άδειες (ή 30%) ήταν η κορυφαία χώρα στην ΕΕ για λόγους σχετικούς με την εκπαίδευση. Με 100 000 ή περισσότερες άδειες, η Γερμανία (191 000 ή 21%), η Ισπανία (134 000 ή 15%), η Ιταλία (122 000 ή 13%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (101 000 ή 11%) τα τέσσερα κράτη μέλη με το μεγαλύτερο αριθμό αδειών που έχουν εκδοθεί για οικογενειακούς λόγους το 2018. Η Γερμανία ήταν επίσης η κορυφαία χώρα στην ΕΕ για άλλους λόγους με 219 000 άδειες (28%) που εκδόθηκαν το 2018, εκ των οποίων η πλειοψηφία ήταν για το καθεστώς του πρόσφυγα και επικουρική προστασία (185.000) και προστασία για ανθρωπιστικούς λόγους (23.000).

Το 2018, σε δεκατρία κράτη μέλη, ο μεγαλύτερος αριθμός αδειών εκδόθηκε για λόγους απασχόλησης, με τα υψηλότερα ποσοστά να παρατηρούνται στην Κροατία (90% όλων των αδειών διαμονής που εκδίδονται στη χώρα αυτή), Λιθουανία (77%), Σλοβενία ​​(71%) και τη Σλοβακία (66%). Σε δέκα κράτη μέλη, ο κύριος λόγος χορήγησης των αδειών διαμονής ήταν οικογενειακός, με τα υψηλότερα μερίδια να καταγράφονται στην Ισπανία (52% όλων των αδειών διαμονής που εκδίδονται στη χώρα αυτή), στην Ιταλία (51%) και στο Βέλγιο (50%). Η εκπαίδευση ήταν ο κύριος λόγος στην Ιρλανδία (το 60% όλων των αδειών διαμονής που εκδόθηκαν στη χώρα αυτή) και το Ηνωμένο Βασίλειο (42%). Το ποσοστό των άλλων λόγων (συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς προστασίας) ήταν υψηλότερο σε τρία κράτη μέλη: Την Αυστρία (54% όλων των αδειών διαμονής που εκδόθηκαν στη χώρα αυτή), τη Βουλγαρία (44%) και τη Γερμανία (40%).


Ο πίνακας με τις τρεις χώρες της ΕΕ που εξέδωσαν τις περισσότερες άδειες παραμονής το 2018 – ανά χώρα προέλευσης – πηγή: Eurostat

Το 2018, οι πολίτες της Ουκρανίας (527.000 δικαιούχοι, εκ των οποίων σχεδόν 78% στην Πολωνία) συνέχισαν να λαμβάνουν τον υψηλότερο αριθμό αδειών στην ΕΕ, μπροστά από τους πολίτες της Κίνας (206.000, εκ των οποίων σχεδόν το ήμισυ στο Ηνωμένο Βασίλειο). Ακολουθούν η Ινδία (197.000, εκ των οποίων 38% στο Ηνωμένο Βασίλειο), η Συρία (174.000, εκ των οποίων το 71% στη Γερμανία), η Λευκορωσία (138.000, εκ των οποίων 92% στην Πολωνία), το Μαρόκο (127.000, στην Ισπανία), οι Ηνωμένες Πολιτείες (120.000 εκ των οποίων το 36% στο Ηνωμένο Βασίλειο), η Βραζιλία (88.000, εκ των οποίων το 32% στην Πορτογαλία), η Τουρκία (80.000, εκ των οποίων το 29% στη Γερμανία) και η Ρωσία (75.000, εκ των οποίων το 18% στη Γερμανία). Περίπου το ήμισυ (54%) όλων των πρώτων αδειών διαμονής που εκδόθηκαν στην ΕΕ το 2018 εκδόθηκε στους πολίτες των εν λόγω δέκα χωρών.

Οι λόγοι χορήγησης των αδειών διαμονής διαφέρουν μεταξύ της ιθαγένειας. Μεταξύ των 10 πρώτων εθνικοτήτων που έλαβαν άδειες στην ΕΕ το 2018, οι Ουκρανοί επωφελήθηκαν από άδειες διαμονής κυρίως για λόγους απασχόλησης (65% όλων των πρώτων αδειών παραμονής που εκδόθηκαν για Ουκρανούς το 2018), οι Κινέζοι για την εκπαίδευση (67%), ενώ οι Μαροκινοί (61% ) επωφελήθηκαν από άδειες διαμονής που εκδόθηκαν για οικογενειακούς λόγους. Άλλοι λόγοι κυριαρχούσαν μεταξύ των Λευκορώσων (74%) και των Σύρων (68%).


Διαβάστε το pdf με τα στοιχεία από την Eurostat

πηγή: Eurostat


Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια με μία δωρεά ή συνδρομή.

Περισσότερα εδώ: https://jodi.graphics/support


Ακολουθήστε στα social media:

Facebook: https://facebook.com/jodigraphics15
Twitter: https://twitter.com/jodigraphics15
Instagram: https://instagram.com/jodigr69
YouTube: https://youtube.com/2012jodi


Map created with mapchart.net