Άφωνο, στην κυριολεξία, σε αφήνει το νέο σποτ του αστικού ΚΤΕΛ Βόλου… για την κακογουστιά του, τα σεξιστικά υπονοούμενα του και τη γενικότερη παρουσίαση ενός λεωφορείου ως κάτι το καινοτόμο…

Επίσης όπως βλέπετε είναι μια κακόγουστη αντιγραφή διαφήμισης από την Δανία του 2012…