ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ

Μέχρι και δύο συντάξεις το χρόνο χάνει το 80% των συνταξιούχων

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 51
 •  
 •  
  51
  Shares

Μέχρι και δύο συντάξεις το χρόνο χάνει το 80% των συνταξιούχων

από 1/1/2019 – μεγαλύτερες μειώσεις για όσους λαμβάνουν οικογενειακά επιδόματα


Ο πίνακας παρουσιάζει ενδεικτικά παραδείγματα μειώσεων των συντάξεων από 1/1/2019

Related Post

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
584