ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ

Η ανώμαλη πορεία της φαρμακευτικής δαπάνης

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 341
 •  
 •  
  341
  Shares

Η ανώμαλη πορεία της φαρμακευτικής δαπάνης

σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τετραπλασιασμός στην Ελλάδα μέσα σε 10 χρόνια


Δείτε την εξέλιξη από τα στοιχεία του ΟΟΣΑ


Μετά την έναρξη της επιτροπείας η εξέλιξη είναι η εξής:


Ενώ το 2015 η κατάταξη των χωρών με βάση την φαρμακευτική δαπάνη (σε δολάρια ΗΠΑ, κατά κεφαλήν) είναι η εξής:


Εδώ η διαχρονική εξέλιξη του κόστους φαρμακευτικής δαπάνης ως ποσοστό του ΑΕΠ

 

και ως ποσοστό επί της συνολικής δαπάνης για την υγεία

 

Δείτε επίσης

Η φαρμακευτική δαπάνη στην Ελλάδα από το 1974 μέχρι το 2015

 

[πηγή: ΟΟΣΑ]

Related Post

Click to comment

Leave a Reply

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of
To Top
This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
708