ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ

Φαρμακευτική δαπάνη (1974-2015)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 139
 •  
 •  
  139
  Shares

Φαρμακευτική δαπάνη (1974-2015)

[πηγή: OECD]

 

Related Post

2 Comments

2 Comments

 1. Pingback: Η ανώμαλη πορεία της φαρμακευτικής δαπάνης • Jo Di

 2. ComputersGr

  22 February 2018 at 4:32 pm

  Υπάρχει ένα πρόβλημα στο διάγραμμα αν προβάλεις την εξέλιξή της για κάθε χώρα θα δεις ότι υπάρχει παρόμοιος ρυθμός αύξησης και στα ίδια επίπεδα για όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ . Εκτός από την περίοδο 2003-2010 στην οποία η δική μας αύξηση ξεπέρασε όλα τα όρια.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
774