ΓΙΑ ΓΕΛΙΑ

Ο ύμνος της Novartis

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 32
 •  
 •  
  32
  Shares

Ο ύμνος της Novartis

Οχτώ γράμματα επισκιάζουν

την υπουργική μας τη δουλειά

και μας κρύβουν σκότεινα το δρόμο

στη μετάφορά μας στα κελιά

Είναι της Novartis μας οι μίζες

κι ο λαός πληρώνει σταθερά

νέοι, γέροι χαράτσια στο κεφάλι

ζήτω, ζήτω το μνημονιστάν

Related Post

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
666