ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ

Δυο προτεκτοράτα μαλώνανε για το πως θα τα φωνάζουν

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 977
 •  
 •  
  977
  Shares

Όταν σε δύο χώρες υπάρχουν (αθροιστικά) 1.000.000 παιδιά σε κίνδυνο φτώχειας & κοινωνικού αποκλεισμού, 750.000 νέοι (20-34 ετών) οι οποίοι δεν εργάζονται ή εκπαιδεύονται σε κάτι, 4.000.000 άνθρωποι δεν μπορούν να διατηρήσουν ζεστό το σπίτι τους και οι κάτοικοι αυτών των χωρών μαλώνουν για ονομασίες καταλαβαίνεις ότι ο καπιταλισμός μέσω του εθνικισμού έκανε σωστά τη δουλειά του στο να τους αποβλακώσει.


Μία είναι η λύση για την ονομασία και των δύο περιοχών

Ηνωμένα Μακεδονικά Προτεκτοράτα

Related Post

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
888