ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ

…όπως κι αν ονομαστεί η ΠΓΔΜ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Το αφορολόγητο θα πέσει στα 5.685€

όπως κι αν ονομαστεί η ΠΓΔΜ

Related Post

1 Comment

1 Comment

 1. ΠΚ

  19 January 2018 at 9:00 am

  Ξεχάσανε να ανεβάσουν και κάνα-δυο μονάδες το χαμηλότερο συντελεστή φορολόγησης. Του χρόνου με το καλό…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
810